Mons. Dominik Duka kardinálem

18.02.2012 14:16

Pražský arcibiskup Dominik Duka se dnes stal ve Vatikánu kardinálem, teprve šestým v Česku od roku 1945. Duka převzal v bazilice svatého Petra ve Vatikánu odznaky kardinálské hodnosti a jmenovací dekret. Papež jej do funkce jmenoval 6. ledna s dalšími 21 duchovními z celého světa.

Připomeňme se jeho dosavadní životopis. P. ThLic. Dominik Duka OP, původním jménem Jaroslav Duka, se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové. Zde absolvoval základní školní výuku a v roce 1960 maturoval na Gymnasiu J. K. Tyla. Bezprostředně po ukončení středoškolských studií pracoval v továrně ZVU, kde se vyučil strojním zámečníkem. Základní vojenskou službu v letech 1962-1964 absolvoval v Trnavě. V roce 1965 po dlouhých procedurách s odvoláním byl přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kterou ukončil v roce 1970. Kněžské svěcení přijal 22. 6. 1970 z rukou kardinála Štěpána Trochty. Do tajného noviciátu dominikánského řádu vstoupil v lednu 1968. V duchovní správě působil v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze, a to v Chlumu sv. Maří nad Ohří, dále v Jáchymově a na Plzeňsku v Nových Mitrovicích. Zde mu byl v roce 1975 odňat tzv. "státní souhlas" k výkonu duchovní činnosti. V této době se stal již novicmistrem a pracoval na přípravě další studijní formace zájemců o řád, kteří neměli jinou možnost ke studiu teologie. V téže době od roku 1975 až do pádu komunistické totality žil v Plzni a pracoval v továrně Škoda Plzeň jako rýsovač.
      V rámci dominikánského řádu spolupracoval nejprve s Dr. Metodějem Habáněm na vybudování tajného studijního centra, později se stává magistrem kleriků a vikářem provinciála. Především byl pověřen organizováním mladší generace jak v Čechách, na Moravě, tak i na Slovensku. Tato činnost, spojená také s vydáváním samizdatu, byla zakončena odsouzením v roce 1981 a zabavením části majetku.
     V roce 1986 byl ustanoven na žádost bývalého provinciála P. Ambrože Svatoše a provinční rady provinciálem Československé dominikánské provincie. V tomto úřadě pak pokračoval ještě osm let v době svobody, kdy vykonával též úřad předsedy Konference vyšších řeholních představených a pokračoval v pedagogické činnosti na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný asistent. Třetí období úřadu provinciála ukončil v lednu 1998, kdy byl provinční kapitulou pověřen organizováním studia České dominikánské provincie.
   26. 9. 1998 se Dominik Duka se stal 24. diecézním biskupem královéhradecké diecéze. Dne 13. února 2010 byl jmenován 36. arcibiskupem pražským, metropolitou a primasem českým a 21. dubna 2010 byl zvolen předsedou České biskupské konference.

##################################################

Červený kardinálský biret, jmenovací bulu a kardinálský prsten Duka převzal z rukou papeže na shromáždění sboru kardinálů, takzvané konzistoři. Prsten má být znamením svazku s církví. Čtyřrohý biret coby odznak důstojenství před lety nahradil příslovečný kardinálský klobouk, který byl používán už od roku 1244.

Vlevo: Papež vkládá biret jinému kardinálovi na hlavu  Vpravo: Papež žehná kardinálovi Dukovi

Pro takovou příležitost je nutný kardinálský oděv. Náležitosti kardinálského oděvu s výjimkou biretu si nový český kardinál nechal ušít u věhlasného vatikánského krejčího Raniera Mancinelliho, který tvrdí, že šije pro další vysoké vatikánské hodnostáře včetně papeže. Dominik Duka si u něj objednal červeně lemovanou kleriku (roucho), červené cingulum (široký pás látky na přepásání) a solideo (malá kulatá čepička), ale i slavnostní oděv, který je jasně červený celý kromě bílé rochety a bílé mitry.

Druhou kardinálskou kleriku si pražský arcibiskup objednal u prý u ještě slavnějšího krejčího Annibala Gammarelliho z rodinného krejčovství v Římě s tradicí sahající do 18. století. Gammarelli, který prý také šije i pro papeže, tvrdí, že vše po knoflíkovou dírku je ruční práce. Roucha šije z italských látek; hedvábí se ale oproti dřívějším dobám prý užívá méně.

Ve jmenovacím dekretu je mimo jiné uvedena takzvaná titulární bazilika. Přidělování titulárních kostelů je vykládáno jako projev papežovy péče o Řím, neboť hlava katolické církve je zároveň římským biskupem. Dominikovi Dukovi připadl kostel svatého Marcellina a Petra.

Řím, Bazilika S. Marcellino e Pietro s hrobkou císařovny Heleny

Kardinálové jsou označováni za "knížata církve" a jejich postavení v církevní hierarchii je druhé nejvyšší po papeži. Duka je v pořadí 22. kardinál z českých zemí. Prvním byl Jan Očko z Vlašimi jmenovaný v roce 1378. Kromě 68letého Duky bylo v lednu jmenováno dalších 21 nových kardinálů, z toho 15 z Evropy, respektive sedm jen z Itálie. Další dva jsou z USA, následuje Kanaďan, Brazilec, Ind a hongkongský Číňan.

Biskupský, arcibiskupský a kardinálský znak Mons. Dominika Duky


Mons. Dominik Duka v roce 2006 sloužil nedělní mši 29. února v poutním kostele P. Marie Pomocné ve Zlatých Horách. Tehdy byl rektor poutního kostela P. Stanislav Lekavý na léčebném pobytu v Lipníku nad Bečvou. Biskup Dominik Duka pobýval v Karlově Studánce a projevil přání sloužit mši u P. Marie Pomocné. Tak se i stalo. Byla to nečekaná návštěva a nečekaný zástupce. V kostele nás bylo ke spočítání na prstech rukou. Připomeňme si tu událost  obrázky ve fotogalerii . Několik přítomných tam zaznamenáte. Já stále vzpomínám na i na krátké osobní setkání s Mons. Dominikem Dukou po mši, několik vět rozhovoru a bratrský stisk ruky. Deo Gratias.