Mše svatá v kostele P. Marie Pomocné

04.08.2013 13:38

Pravidelná nedělní dopolední mše svatá 4.8.2013 v poutním kostele Panny Marie Pomocné nebyla nijak mimořádná. Avšak přece jenom. Chyběl duchovní správce
tohoto poutního kostela P. Heřman Gustav Rakowski, O.Praem. Byl totiž pro zdravotní potíže hospitalizován a mši sloužil o. Milan Mikolájek, penzionovaný řeckokatolický kněz. Bohoslužba se konala v římském ritu. Přítomní věřící přijímali tělo i krev Páně.

Kněz o. Milan Mikolájek podává tělo i krev Páně

Knězi při mši svaté přisluhovali otec se synem

Láska otcovská i mateřská po mši svaté