Opravené varhany na Rejvíze

17.07.2012 10:21

Po sobotní (30.06.12) mši svaté, která začala v 14.30 hodin v kostele Jména Panny Marie na Rejvíze se přítomní v 15:30 hodin dočkali varhanního koncertu, který uvedl zlatohorský farář Miroslav Brutkowski slovy, že se jedná o první koncert na opravených varhanách a jistě nebude poslední.
Skladby J. S. Bacha, F. G. Händela, L. Böllmana, L. Vierneho, B. Smetany, S. Karg-Elerta, C. Francka a E. Edgara, které přednesli Mojmír Cyril Michálek, Michael Dvořák, Zdislava Začalová  a Jiří Krátký byly proloženy pěveckými vstupy a také tóny houslí a violoncella.
Při Ave Maria J. S. Bacha - C. Gounoda se k varhanám přidaly tóny houslí Jiřího Začala. Pěvecké vstupy přednesl mužský sbor pod vedením Jožky Hanulíka z Písečné. Zazněl, mimo jiné, velebný gregoriánský chorál Salve Regina a na závěr koncertu jako přídavek píseň „Otče náš“, kterou složil Karel Začal, který se zabývá ruční výrobou strunných hudebních nástrojů a především výrobou rezofonických kytar - dobro. Pro dobro složil několik skladeb a nyní došlo i na liturgické téma - zhudebnění nejznámější modlitby.  
Kromě mladých varhaníků přednesl pět závěrečných skladeb diecézní organolog Jiří Krátký, který není profesionálním varhaníkem, ale jehož odborná péče o varhany zahrnuje celou Ostravsko-opavskou diecézi. Na biskupství v Ostravě byste ho museli hledat na stavebním odboru. Bc. Jiří Krátký také vyučuje na Církevní konzervatoři v Opavě, varhanářské škole v Krnově a dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem v Ostravě.
Všichni účinkující se představili po skončení koncertu přítomným a spolu s nimi i varhanář Martin Tvarůžka z Bílovic, který varhany opravil a znovu složil. Vzhledem k několika letům, po které bylo 250 píšťal a ostatní příslušenství nástroje rozloženo na kůru a v lavicích kostela, šlo mnohdy o práci skoro detektivní, při hledání součástí patřících k sobě. Oprava se však podařila a rejvízský kostel má zase provozuschopné varhany.

Několik fotografií najdete ve fotogaterii ZDE.

Video z koncertu najdete ZDE.  Video přednesu modlitby "Otče náš" v podání mužského sboru pod vedením Jožky Hanulíka z Písečné ZDE. Autorem videí je St. Turek.