Poslední rozloučení s Annou Koritárovou

04.11.2012 14:06

V sobotu 3. listopadu 2012 proběhlo rozloučení s paní Annou Koritárovou v kostele sv. Martina v Ondřejovicích. S členlou ondřejovické farnosti a dlouholetou kostelnicí se přišlo, mimo rodiny a příbuzných, rozloučit značné množství lidí. Na poslední cestu ji vyprovodila také Oškerova dechovka. Mši celbroval a se zesnoulou se rozloučil v kostele i na hřbitově bývalý zlatohorský farář P. Pavel Kuchař. Mimo jiné řekl: "Když si vzpomeneme na to, že přes všechny těžkosti paní Anička do kostela vždycky přišla, ona byla tou, která nás do kostela vpouštěla. Otevírala dveře a měla u sebe klíče. To má dvě roviny. Ta první je rovna zodpovědnosti, kterou nechceme mít. Pokud nás rodiče dobře vychovali a měli jsme štěstí na prostředí, které nás dobře formovalo tak se zodpovědnosti už nebojíme, hlavně ve smyslu, že z ní budeme později skládat účty. A ta druhá rovina? Je to oběť, kterou nikdo moc nechce dělat, protože to zabere moc času, přináší to spoustu starostí. Musí se zajišťovat spousta věcí včetně drobností i věci zásadní. Nikdo z nás nežije sám sobě. Žijeme-li tak, žijeme pro Pána. Tak žila i paní Anička. I přes těžkosti, které měla, žila pro nás, žila pro rodinu, žila pro službu, žila pro věci, které jsou velmi dobré. A to si zaslouží velké poděkování."

Paní Anna Koritárová se narodila 22. května 1937 v Rumunsku. Byla nejstarší z dvanácti dětí. Do Ondřejovic se přistěhovala v roce 1963. Nastoupile do práce ve Státním statku, kde byla zaměstnána až do roku 1989. Žila především pro rodinu a pro své tři syny. S otevřenou náručí přijala do rodiny svých osm vnoučat a dvě pravnoučata. Milovala květiny před domem. Paní Anna zemřela náhle 27. října 2012.

Její místo v kostelní lavici zůstane prázdné, ale při každém pohlédnutí na ně, si vzpomeneme na paní Annu Koritárovou.

Vzpomínku zemřelé můžete věnovat nad prohlížením několika obrázků ve fotogalerii.